JESUS manifestationen

JESUS :

Jag är vägen sanningen och livet

Ingen kommer till Fadern utom genom mig!

JESUS och endast JESUS är enda vägen till GUD

 

 

JESUSmanifestationen i Jönköping 2 maj 2015

 

ALLA JESUStroende i Jönköping och södra Sverige! ... är välkomna

att upphöja JESUS i Jönköping lördagen den 2 maj 2015

JESUSmanifestationen fokuserar enbart på JESUS

ALLA kristna kan samlas/enas under JESUSnamnet

hela lördagen den 2 maj.

Vi är ett i JESUS!

Enhet i JESUS - det blir en mäktig JESUSmanifestation !!

... när JESUS-troende kommer samman!

 

 

Start med bön i Kristine Kyrka kl 10 30

kl 12 00 Bikers for CHRIST

Cruising for CHRIST

Walking for CHRIST

Rådhusparken EMEILIA LINDBERG sång

Bön och vittnesbörd

 

Missionsbåten CHRISTINA Piren kl 17

 

Evening Praise Internationella Kyrkan kl 19

 

 

Söndag Bikers deltager på Gudstjänst i Habo

 

 

 

 

 

Från 3 maj 2014:

 

 

http://www.jmini.se/nyheter/16213/det-blir-en-jesusmanifestation-i-smalands-jerusalem

 

Lördagen den 3 maj 2014 blir det en heldag för JESUS i Jönköping

 

JESUSmanifestationsmarschen startar kl 12 vid Kristine kyrka på Öster

marschen går via gågatan Östra och Västra storgatan till

Rådhusparken på Väster.

Samlingen i Rådhusparken blir kl 13 till kl 14

med bön lovsång och vittnesbörd

 

I planeringen finns för närvarnade

JESUS bikers, Cafébuss, Missionsbåten Christina och

ett möte VEM ÄR DENNE JESUS

 

Hjälp oss att sprida JM jpg via sociala medier på internet!!

Inbjudan går ut till ALLA JESUStroende som vill vara med och

upphöja JESUS Kungars Kung och Herrars Herre.

Vi finns just nu på

www.facebook.com/jesusmanifestationenjonkoping

kontakata oss gärna via facebook eller via mail

jesusmjonkoping@gmail.com

 

Var välsignad!

 

PS JESUSmanifestationen i Stockholm är inställd 2015. Välkommen även till Stockholm 2016 DS

 

 

GUD vill att ALLA människor ska räddas, komma tillbaka till GUD! Därför sände GUD Jesus till jorden. Jesus tog vår syndiga natur och GUDs vrede över synden i vårt ställe! ... men Du måste gensvara - säga JA