Evangeliet på tre minuter...

GUD vill att ALLA människor ska räddas, komma tillbaka till GUD! Därför sände GUD Jesus till jorden. Jesus tog vår syndiga natur och GUDs vrede över synden i vårt ställe! ... men Du måste gensvara - säga JA

 

 

Evangeliet - det glada budskapet - på tre minuter!

 

Ett försök att kortfattat förklara evangelium:

 

Bibeln visr oss att SYND i grunden är människans lust att själv bemästra sitt liv, att själv vara något av en gud över det egna livet.

Bibeln visar också att människan är skild från gemenskapen med Gud på grund av synden och att hon därför kan gå evigt förlorad. Men Bibeln visar också på ett alternativ liv, en upprättad gemenskap med Gud och ett underbart liv i evigheten hos honom! Det finns bara dessa TVÅ alternativ enligt Bibeln.

 

Eftersom ALLA människor har syndat har vi ALLA samma dåliga utgångsläge. Bibeln visar också att ingen människa av egen vilja och kraft kan ta sig över till evigheten hos Gud. Vi är ALLA dömda till evig förtappelse.

Vi har inte något i oss själva som kan bidra till vår räddning. Vi är därför helt beroende av Guds initiativ,

hans godhet och hjälp.

 

MEN - Gud vill hjälpa ALLA människor till försoning och ett evigt liv. Därför kom han till jorden som människa som Jesus Kristus och dog en plågsam död på ett kors för att ta vårt straff på sig själv. Jesus uppstod också från döden.Genom Jesu försonngsverk finns därför en väg för oss till upprättad gemenskap med Gud och till evigheten hos honom. Jesus är vårt enda hopp, vår enda väg till Gud, men också den absolut säkra vägen!

 

Du kan se Jesus som en livbåt.Om Du vill överlåta Dig till att "livbåten" Jesus Kristus kan rädda Dig, så kommer den tron/den förtröstan att räknas som om Du vore syndfri inför Gud, och då är Du räddad till det eviga livet. Men Du måste då lämna kvar Ditt egenliv på det sjunkande kryssningsfartyget och tomhänt hoppa i livbåten som Du varken kan ro, styra eller köra själv. Du måste låta Gud ta över rodret och be honom att styra Ditt nya liv så som han vill. Du lämnar Ditt oberoende kvar på fartyget och överlåter Dig åt ett beroende av Gud och hans förmåga. Du lämnar all Din synd till Jesus genom att bekänna den, och Du får då hans rättfärdighet tillbaka. Du lämnar Ditt dödsdömda liv till honom och får ett evigt liv tillbaka. Är inte det en god affär?

 

 • Vill Du överlåta Dig till tro på detta jag har nämnt och att Guds erbjudande till Dig i Jesus är den enda chans till evigt liv hos Gud?
 • Vill Du be Gud om förlåtelse för Dina synder och för att Du tidigare vandrat Din egen väg utan hans inflytande?
 • Vill Du kasta Dig i livbåten och be Gud styra allt under resten av Ditt liv.

   

  Om Ditt svar på dessa frågor är JA! då får Du bli ett Guds barn och då finns inga hinder för Dig att öppet och fritt

  samtala med /be till/ Gud Fadern. Redan här och nu får Du ta emot löftet om ett evigt livi den kommande världen!

  Du kommer också att fä Guds Helige Ande som Din hjälpare som en gåva.

   

  Om Du är ny i tron så tag för vana att samtala med /be till/ Gudoch läsa Bibeln. Be också Gud om att få sant troende vänner som har en bibliskt förankrad tro och syn på evangeliets innebörd.

   

  Må Herren Gud vägleda, välsigna och beskydda Dig

 

 

 

GUD skapade människan

 

GUD inandades sin Ande när han skapade människan

Människan var hel - var

Ande Själ och Kropp

 

 

 

Guds Ande lämnade människan när människan valde bort Gud.

 

Den fallna människan

en tom ande en kropp och en själ

Du och jag försöker att fylla det tomma andrummet...

 

 

Välj korset

 

Du blir "född på nytt" och får tillbaka Guds Ande

 

Du blir en HEL MÄNNISKA

 

 

 

 

PS JESUS bar inte enbart Din synd på korset.

Han bar all Din brist, han bar faktiskt Dina sjukdomar och andra brister

"Frälsa" på Bibelns originalspråk innefattar befrielse från synd , sjukdom, lidande och fara.

Korset är direkt avgörande för Dig och mig!

 

Före korset finns:

judarna, Guds egendomsfolk

och

hedningarna, Du och jag och alla andra

 

Judarna står under Mose lag

Hedningarna under samvetets lag

 

Efter korset om Du tror på JESUS:

Återfår judar och hedningar Guds Ande

och kommer under

Kristi lag - Kärlekens lag

 

 

Människan vill krångla till det!

... men enligt Bibeln är det enkelt

så enkelt att vi ska vara som barn

... som inte krånglar till det.