KORSET

GUD vill att ALLA människor ska räddas, komma tillbaka till GUD! Därför sände GUD Jesus till jorden. Jesus tog vår syndiga natur och GUDs vrede över synden i vårt ställe! ... men Du måste gensvara - säga JA

 

 

Korset är vårt segertecken!

 

Tack vare JESUS på korset lämnar vi vår syndiga natur

Tack vare JESUS på korset tillbringar vi evigheten i gemenskap med GUD

 

 

 

GUD skapade människan

 

GUD inandades sin Ande när han skapade människan

Människan var hel - var

Ande Själ och Kropp

 

 

 

Guds Ande lämnade människan när människan valde bort Gud.

 

Den fallna människan

en tom ande en kropp och en själ

Du och jag försöker att fylla det tomma andrummet...

 

 

Välj korset

 

Du blir "född på nytt" och får tillbaka Guds Ande

 

Du blir en HEL MÄNNISKA

 

 

 

 

PS JESUS bar inte enbart Din synd på korset.

Han bar all Din brist, han bar faktiskt Dina sjukdomar och andra brister

"Frälsa" på Bibelns originalspråk innefattar befrielse från synd, sjukdom, lidande och fara.

Korset är direkt avgörande för Dig och mig!

 

Före korset finns:

judarna, Guds egendomsfolk

och

hedningarna, Du och jag och alla andra

 

Judarna står under Mose lag

Hedningarna under samvetets lag

 

Efter korset om Du tror på JESUS:

Återfår judar och hedningar Guds Ande

och kommer under

Kristi lag - Kärlekens lag

 

 

Människan vill krångla till det!

... men enligt Bibeln är det enkelt

så enkelt att vi ska vara som barn

... som inte krånglar till det.